BİLİŞSEL BECERİLERİ GELİŞTİRME AKTİVİTELERİ

Detaylı Bilgi

Yaş: 7-11 Yaş
Süre: 9 Ay

Algılama, dikkat, mantık, işlem becerisi, akıl yürütme, eleştirel düşünme, sayısal ve sözel yetenek

Öğrencilerin ders içi konuları sağlıklı bir şekilde öğrenebilmeleri için ihtiyaç duydukları algılama, dikkat, mantık, işlem becerisi ve akıl yürütme gibi temel konulardaki düzeylerini ölçen ve çıkan sonuçları geliştirmek için metotlar sunuyoruz.

Çocukların öğrenmelerine yardımcı olan etkenleri(algılama, dikkat, mantık, işlem becerisi vb.) ne düzeyde kullandığını analiz ediyor, çıkan sonuçları geliştirmek için yenilikçi yöntemler uyguluyoruz.

Adım 1 - Tespit

Çocuklarımızın geliştirilmesi gereken yönlerini fark ettiğimiz süreçtir.

Yenilikçi Sınav Metodu
Bilişsel Beceriler Testi, klasik sınavların zayıf yönü olan tesadüfi sonuçları ortadan kaldıran ve öğrencilerin verdiği cevaplar ile bakış açılarını analiz etmeye yardımcı olan “Askıda Sorular” metoduyla hazırlanan sınav yöntemidir. Senede dört kez tekrarlanan bu testler ile çocuklarımızın güncel durumu mercek altına alınır.

İkinci ve sekizinci sınıf arası öğrencilere uygulanan bu testlerin,
doğru tavsiyelerin önünü açtığı %95 gibi kesine yakın bir oranla kanıtlanmıştır.

Adım 2 - Tavsiye

Tespit Ettiğimiz eksik noktaları Bilişsel Beceriler Geliştirme Aktiviteleri ile tamamlamaya odaklandığımız zaman dilimidir.

Verilerin Sentezi
Bilişsel Beceri Karneleri; Test sonuçlarına göre oluşturulan, çocuklarımızın eğitim - öğretim hayatının temelini oluşturan bilişsel becerilerine dair gelişmeye açık yönlerinin tespit edildiği ve çözüm yollarının sunulduğu raporlardır. Öğrenciye, öğretmene ve okula özel 3 ayrı karneyle çocuklarımız başarıya bir adım daha yaklaşırlar.

Adım 3 - Tedavi

Eğlendirirken Öğreten Bilişsel Beceriler Geliştirme Aktiviteleri
Bilişsel Beceriler Geliştirme Aktiviteleri; Bilişsel Beceri Karnesi’nin işaret ettiği temel alanlarda bilginin analizini, sentezini ve transferini uyum içerisinde koordine eden yöntemlerdir. Böylelikle çocuklarımız, karşılaştıkları yeni problemlere karşı çözüm üretebilme kabiliyetlerini geliştirirler.

Bilişsel Beceriler Geliştirme Aktiviteleri,
8 ana başlıkta oluşturulmuştur.
- Eleştirel Düşünme
- Sayısal Yetenek
- Sözel Yetenek
- İşlem Becerisi
- Akıl Yürütme
- Algılama
- Dikkat
- Mantık

Her çocuk hayal kurar. Maksimental Anatilik Düşünme Atölyesi, miniklerimizin kurduğu hayallerin gerçeğe dönüşmesi için sahip olmaları gereken temel kazanımlardaki becerilerini ileri taşır. Onları, öğrenim hayatlarında ve sonrasında başarıya götürecek yolun kapısını açar.

Takip Et

Atölye çalışmaları, duyuru ve haberler için;