Atölyeler

Matematik, Teknoloji ve Bilim Atölyeleri

Sayılar ve Sayıları Okuma-Yazma Atölyesi

İlkokul dönemi, çocukların temel eğitim hayatlarının başlangıcıdır. Bu dönemde, çocuklar birçok temel beceriyi öğrenir ve geliştirirler.

Yaş: 1-6 years
Süre: 16 seats

İşlemler Atölyesi

Matematiksel düşünce ve işlem yapma becerisi, bireylerin problem çözme yeteneklerini geliştirir.

Yaş: 1-6 years
Süre: 16 seats

Örüntü Atölyesi

Matematik, öncelikle mantık ve düzen ile ilişkilendirilen bir disiplindir.

Yaş: 1-6 years
Süre: 16 seats

Kesirler / Rasyonel Sayılar Atölyesi

Matematik, hayatımızın her alanında karşılaştığımız sayılarla ilgili birçok kavramı içeren temel bir disiplindir.

Yaş: 1-6 years
Süre: 16 seats

Sayı Kümeleri Atölyesi

Sayı kümeleri, matematikte kullanılan sayıların farklı türlerini gruplandıran ve sınıflandıran yapıları ifade eder.

Yaş: 1-6 years
Süre: 16 seats

Uzunluk Ölçüleri Atölyesi

Uzunluk ölçme, günlük yaşantımızda sürekli olarak karşılaştığımız ve kullandığımız önemli bir matematiksel beceridir.

Yaş: 1-6 years
Süre: 16 seats

Çevre ve Alan Ölçme Atölyesi

Çevre ve alan ölçme, matematiksel düşünceyi günlük hayatta kullanmamız gereken önemli becerilerden biridir.

Yaş: 1-6 years
Süre: 16 seats

3 Boyutlu Cisimler Atölyesi

Matematik, soyut kavramlarla çalışan ve zihinsel çerçeveler üzerine kurulu bir disiplindir.

Yaş: 1-6 years
Süre: 16 seats

Oran-Orantı Atölyesi

Matematik, günlük hayatta karşılaştığımız birçok ilişkiyi anlamamızı sağlayan önemli bir disiplindir.

Yaş: 1-6 years
Süre: 16 seats

Cebirsel İfadeler Atölyesi

Cebirsel ifadeler matematiksel ifadelerdir ve matematikte çok yaygın olarak kullanılırlar.

Yaş: 1-6 years
Süre: 16 seats

Matematik ve Akıl Oyunları Atölyesi

Matematik ve akıl oyunları, zekayı kullanarak problemleri çözmeyi ve mantıksal düşünme becerilerini geliştirmeyi hedefleyen iki önemli alanı temsil eder.

Yaş: 1-6 years
Süre: 16 seats

Kodlama Atölyesi

Kodlama ve matematik, birbirini tamamlayan iki önemli disiplindir ve yakın bir ilişki içindedir.

Yaş: 1-6 years
Süre: 16 seats

Takip Et

Atölye çalışmaları, duyuru ve haberler için;